Xem wales

Tiếng ViệtSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Wales

  1. Lãnh thổ ủy trịcực tây Anh quốc.
  2. Bán đảocực tây Anh quốc.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi