Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Quốc kỳ của Liên Hiệp Quốc

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ hiə̰ʔp˨˩ kwəwk˧˥liəŋ˧˥ hiə̰p˨˨ kwə̰wk˩˧liəŋ˧˧ hiəp˨˩˨ wəwk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ hiəp˨˨ kwəwk˩˩liən˧˥ hiə̰p˨˨ kwəwk˩˩liən˧˥˧ hiə̰p˨˨ kwə̰wk˩˧

Danh từ riêng sửa

Liên Hiệp Quốc
  1. tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, đặt trụ sở chính ở thành phố New York. Mục đích chính của Liên Hiệp Quốc là thiết lập, duy trì hòa bìnhcông bằng trên thế giới.

Viết tắt sửa

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa