Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Từ nguyênSửa đổi

  1. Là kết hợp của United (“liên kết, hợp lại”) + Nations (“quốc gia, đất nước”).

Danh từ riêngSửa đổi

United Nations

 
Quốc kỳ của Liên Hiệp Quốc
  1. Liên Hiệp Quốc

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)