Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+8A8D, 認
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8D

[U+8A8C]
CJK Unified Ideographs
[U+8A8E]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. To be in the knowbiết sự việc, biết vấn đề; biết điều mọi người chưa biết.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nhận, nhẫn, nhìn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ʔn˨˩ ɲəʔən˧˥ ɲi̤n˨˩ɲə̰ŋ˨˨ ɲəŋ˧˩˨ ɲin˧˧ɲəŋ˨˩˨ ɲəŋ˨˩˦ ɲɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˨˨ ɲə̰n˩˧ ɲin˧˧ɲə̰n˨˨ ɲən˧˩ ɲin˧˧ɲə̰n˨˨ ɲə̰n˨˨ ɲin˧˧