Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰ʔn˨˩ kṳŋ˨˩tə̰ŋ˨˨ kuŋ˧˧təŋ˨˩˨ kuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tən˨˨ kuŋ˧˧tə̰n˨˨ kuŋ˧˧

Tính từ sửa

tận cùng

  1. Chỗ cuối.
    Tận cùng bằng. — Có phần cuối là.

Dịch sửa

Tham khảo sửa