Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

an end, the end

  1. Sự kết thúc
  2. đầu, đuôi, đoạn cuối, cuối cùng
    in the end - đến cuối cùng
  3. Giới hạn

Trái nghĩaSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

to end

  1. kết thúc
  2. kết liễu
    to end one's life - tự kết liễu

Đồng nghĩaSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi