Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Đường, đường mía.
  2. Kẹo, đồ ngọt.

DịchSửa đổi

đường