Tra từ bắt đầu bởi
簿

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

簿

  1. Sổ tay, sổ ghi chép.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

簿 viết theo chữ quốc ngữ

bạ, bợ, bộ, bạc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ːʔ˨˩ ɓə̰ːʔ˨˩ ɓo̰ʔ˨˩ ɓa̰ːʔk˨˩ɓa̰ː˨˨ ɓə̰ː˨˨ ɓo̰˨˨ ɓa̰ːk˨˨ɓaː˨˩˨ ɓəː˨˩˨ ɓo˨˩˨ ɓaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaː˨˨ ɓəː˨˨ ɓo˨˨ ɓaːk˨˨ɓa̰ː˨˨ ɓə̰ː˨˨ ɓo̰˨˨ ɓa̰ːk˨˨