Tra từ bắt đầu bởi
簿

Chữ Hán sửa

簿 U+7C3F, 簿
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3F

[U+7C3E]
CJK Unified Ideographs
[U+7C40]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

簿

  1. Sổ tay, sổ ghi chép.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

簿 viết theo chữ quốc ngữ

bạ, bợ, bộ, bạc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ːʔ˨˩ ɓə̰ːʔ˨˩ ɓo̰ʔ˨˩ ɓa̰ːʔk˨˩ɓa̰ː˨˨ ɓə̰ː˨˨ ɓo̰˨˨ ɓa̰ːk˨˨ɓaː˨˩˨ ɓəː˨˩˨ ɓo˨˩˨ ɓaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaː˨˨ ɓəː˨˨ ɓo˨˨ ɓaːk˨˨ɓa̰ː˨˨ ɓə̰ː˨˨ ɓo̰˨˨ ɓa̰ːk˨˨