Chữ Hán Sửa đổi

U+722A, 爪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722A

[U+7229]
CJK Unified Ideographs
[U+722B]
Tra từ bắt đầu bởi
Bút thuận
0 strokes

Tra cứu Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Tiếng Khiết Đan Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Số từ Sửa đổi

 1. một trăm.

Tiếng Trung Quốc Sửa đổi

phồn.
giản. #
Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Giáp cốt văn Kim văn Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
       

Cách phát âm Sửa đổi


Ghi chú:
 • zhuǎ - “claw; claw-like object”.
 • Quảng Đông
 • Khách Gia
 • Tấn
 • Mân Nam
 • Ghi chú:
  • cháu - literary;
  • chiáu/liáu/niáu/jiáu - vernacular.
  Ghi chú:
  • riao2 - Shantou;
  • riou2 - Chaozhou.
 • Ngô
 • Danh từ Sửa đổi

  1. Móng vuốt; vuốt (động vật).
  2. (Xúc phạm hoặc hài hước) Tay (của một người).

  Danh từ riêng Sửa đổi

  1. Tên của một họ.