Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mawŋ˧˥ vuət˧˥ma̰wŋ˩˧ juək˩˧mawŋ˧˥ juək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mawŋ˩˩ vuət˩˩ma̰wŋ˩˧ vuət˩˧

Danh từ sửa

móng vuốt

  1. (Id.) . Như nanh vuốt.

Tham khảo sửa