Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6A02, 樂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A02

[U+6A01]
CJK Unified Ideographs
[U+6A03]
U+F914, 樂
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F914

[U+F913]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F915]
U+F95C, 樂
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95C

[U+F95B]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F95D]
樂 U+F9BF, 樂
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BF

[U+F9BE]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9C0]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Âm nhạc.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

lạc, lạt, nhạc, nhác

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ːʔk˨˩ la̰ːʔt˨˩ ɲa̰ːʔk˨˩ ɲaːk˧˥la̰ːk˨˨ la̰ːk˨˨ ɲa̰ːk˨˨ ɲa̰ːk˩˧laːk˨˩˨ laːk˨˩˨ ɲaːk˨˩˨ ɲaːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːk˨˨ laːt˨˨ ɲaːk˨˨ ɲaːk˩˩la̰ːk˨˨ la̰ːt˨˨ ɲa̰ːk˨˨ ɲaːk˩˩la̰ːk˨˨ la̰ːt˨˨ ɲa̰ːk˨˨ ɲa̰ːk˩˧