Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɪn.ˌtuː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

into /ˈɪn.ˌtuː/

 1. Vào, vào trong.
  to go into the garden — đi vào vườn
  to throw waste paper into the night — khuya về đêm
  far into the distance — tít tận đằng xa
 2. Thành, thành ra; hoá ra.
  to translate Kieu into English — dịch truyện Kiều ra tiếng Anh
  to collect broken bricks into heaps — nhặt gạch vụn để thành đống
  to divide a class into groups — chia một lớp thành nhiều nhóm
  to cow somebody into submission — làm cho ai sợ hãi mà quy phục
 3. (Toán học) , (từ hiếm, nghĩa hiếm) với (nhân, chia).
  7 into 3 is 21 — nhân 7 với 3 là 21
  3 into 21 is 7 — 21 chia cho 3 được 7

Tham khảo sửa