Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

夏菜餅

  1. Bánh bằng bột gạo cán mỏng, cuốn nhiều rauít thịt đồ tái.

DịchSửa đổi