Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4EDF, 仟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDF

[U+4EDE]
CJK Unified Ideographs
[U+4EE0]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Từ chỉ số 1000, một nghìn.
  2. Chỉ vị quan đứng đầu một nghìn người (thời xưa)

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

thiên

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.