Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

принятие gt

 1. (Sự) Tiếp nhận, nhận.
  принятие подарка — [sự] nhận quà, tiếp nhận tặng phẩm
 2. (поста, должности) [sự] nhậm chức, nhận chức, thụ nhậm, thụ chức.
 3. (в состав чего-л. ) [sự] nhận vào, thu nạp, thu nhận, thu dụng, tuyển dụng, kết nạp.
  принятие в партию — [sự] kết nạp vào đảng
 4. (утверждение голосованием) [sự] thông qua.
  принятие решения — [sự] thông qua nghị quyết
 5. :
  принятие мер — [sự] áp dụng những phương sách, thi hành những biện pháp
  принятие присяги — [sự] tuyên thệ, thề

Tham khảoSửa đổi