ослаблять

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

ослаблять Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: ослабить) ‚(В)

  1. Làm... yếu đi, làm suy yếu, làm suy nhược.
  2. (силу, степень чего-л. ) làm... yếu đi, làm dịu bớt, làm giảm bớt, làm giảm sút, làm lơi lỏng, làm lỏng lẻo.
    ослаблять внимание — làm bớt chú ý, làm giảm bớt chú ý
    ослаблять дисциплину — buông lỏng (luông lơi, làm giảm sút, làm lơi lỏng, làm lỏng lẻo) kỷ luật
  3. (делать менне тугим) nới... ra, nới lỏng, làm... giãn ra, làm... lỏng ra, làm lỏng lẻo.

Tham khảoSửa đổi