Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

красивый

 1. Đẹp, xinh, đẹp đẽ, kiều diễm, diễm lệ, mỹ lệ; (благозвучный) tốt, hay, du dương.
  красивая девушка — cô gái đẹp (xinh, xinh đẹp), thiếu nữ kiều diễm (diễm lệ)
  красивая музыка — âm nhạc du dương, nhạc hay
  красивый голос — giọng tốt
  красивый город — thành phố hoa lệ
  красивый ребёнок — đứa bé kháu khỉnh
 2. (хороший) tốt đẹp, đẹp đẽ, cao thượng.
  красивый поступок — hành động tốt đẹp, hành vi cao thượng
 3. (блестящий, эффективный) lộng lẫy, hoa mỹ, hào nhoáng.
  красивые слова — lời lẽ hoa mỹ (màu mè, bay bướm, hào nhoáng)

Tham khảo sửa