Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

замечать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: заметить)

  1. (В) (видеть) thấy, nhận thấy, trông thấy.
    он заметил две лодки в бухте — nó đã thấy hai chiếc thuyền trong vịnh
    он сделал вид, что он не заметил меня — nó làm ra vẻ không thấy tôi
  2. (В) (обращать внимание) để ý, chú ý đến.
  3. (В) (запоминать) nhớ, nhớ lấy, ghi nhớ.
  4. (В) (помечать) đánh dấu, ghi dấu, ghi nhớ.
  5. (делать замечание) nhận xét.

Tham khảoSửa đổi