Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəwŋ˧˧ tʰəj˧˥tʂəwŋ˧˥ tʰə̰j˩˧tʂəwŋ˧˧ tʰəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəwŋ˧˥ tʰəj˩˩tʂəwŋ˧˥˧ tʰə̰j˩˧

Tính từ sửa

trông thấy

  1. Rất rõ rệt.
    Tiến bộ trông thấy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa