Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

 
Cái điện trở

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̰ʔn˨˩ ʨə̰ː˧˩˧ɗiə̰ŋ˨˨ tʂəː˧˩˨ɗiəŋ˨˩˨ tʂəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiən˨˨ tʂəː˧˩ɗiə̰n˨˨ tʂəː˧˩ɗiə̰n˨˨ tʂə̰ːʔ˧˩

Danh từ sửa

điện trở

  1. Đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một vật thể dẫn điện. Nó là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ dòng điện đi qua nó.
    Điện trở được xác định bởi công thức R = U/I.
  2. Linh kiện điện tử thụ động trong mạch điện đóng vai trò cản trở dòng điện, còn gọi là cái điện trở.
    Thiết bị điện trở trung bàn là.

Dịch sửa

đại lượng vật lý
linh kiện điện tử thụ động