Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̰ʔt˨˩ kïk˧˥ɗo̰k˨˨ kḭ̈t˩˧ɗok˨˩˨ kɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗot˨˨ kïk˩˩ɗo̰t˨˨ kïk˩˩ɗo̰t˨˨ kḭ̈k˩˧

Động từ sửa

đột kích

  1. Đánh thủng, đánh vỡ bằng binh lực, hoả lực một cách mau lẹ, bất ngờ
    Đột kích vào đồn địch.
    Cuộc đột kích bằng máy bay.
  2. (Kng.) . Tiến hành một hoạt động nào đó một cách không có dự định từ trước, thường là trong thời gian ngắn.
    Kiểm tra đột kích.

Dịch sửa

Tham khảo sửa