Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maw˧˧ lɛ̰ʔ˨˩maw˧˥ lɛ̰˨˨maw˧˧˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maw˧˥˨˨maw˧˥ lɛ̰˨˨maw˧˥˧ lɛ̰˨˨

Định nghĩa sửa

mau lẹ

  1. Nhanh nhẹn.
    Cử chỉ mau lẹ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa