Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓïŋ˧˧ lɨ̰ʔk˨˩ɓïn˧˥ lɨ̰k˨˨ɓɨn˧˧ lɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˥ lɨk˨˨ɓïŋ˧˥ lɨ̰k˨˨ɓïŋ˧˥˧ lɨ̰k˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

binh lực

  1. Số quân trực tiếp tham gia chiến đấu.
    Tập trung binh lực.
    Ưu thế binh lực.

Tham khảo sửa