Tiếng Mường Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ ghép giữa đác (nước) +‎ wa (hoa), dịch sao phỏng từ tiếng Việt nước hoa.

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA(ghi chú): /ɗaːk⁶ waː¹/, [ɗaːk⁶ waː¹ ~ ɗaːk⁶ βaː¹]

Danh từ Sửa đổi

đác wa

  1. (Mường Bi) Nước hoa.

Tham khảo Sửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội, tr. 142