Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Khoá

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

soã, xoã, tủa, chỏa, khóa, tỏa

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swaʔa˧˥ swaʔa˧˥ twa̰ː˧˩˧ ʨwa̰ː˧˩˧ xwaː˧˥ twa̰ː˧˩˧ʂwaː˧˩˨ swaː˧˩˨ tuə˧˩˨ ʨwaː˧˩˨ kʰwa̰ː˩˧ twaː˧˩˨ʂwaː˨˩˦ swaː˨˩˦ tuə˨˩˦ ʨwaː˨˩˦ kʰwaː˧˥ twaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwa̰˩˧ swa̰˩˧ tuə˧˩ ʨwa˧˩ xwa˩˩ twa˧˩ʂwa˧˩ swa˧˩ tuə˧˩ ʨwa˧˩ xwa˩˩ twa˧˩ʂwa̰˨˨ swa̰˨˨ tṵʔə˧˩ ʨwa̰ʔ˧˩ xwa̰˩˧ twa̰ʔ˧˩