Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

weektuần: khoảng thời gian bằng bảy ngày

Từ liên hệSửa đổi

day, month, year

Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít week
số nhiều weken
Dạng giảm nhẹ
số ít weekje
số nhiều weekjes

Danh từSửa đổi

week gch (mạo từ de, số nhiều weken, giảm nhẹ weekje)

  1. tuần: khoảng thời gian bằng bảy ngày

Từ liên hệSửa đổi

dag, maand, jaar


Tính từSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
week weke weeks
so sánh weker wekere wekers
cao nhất weekst weekste

week (dạng biến weke, cấp so sánh weker, cấp cao nhất weekst)

  1. yếu ớt: mà không chịu, không thể chống cự

Từ dẫn xuấtSửa đổi

weekdier