Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̰ʔn˨˩ vɛ̰ʔw˨˩ja̰ŋ˨˨ jɛ̰w˨˨jaŋ˨˩˨ jɛw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
van˨˨ vɛw˨˨va̰n˨˨ vɛ̰w˨˨

Động từ sửa

vặn vẹo

 1. Uốn qua uốn lại, nghiêng ngả theo nhiều hướng khác nhau.
  Thân cây vặn vẹo theo chiều gió.
 2. Bẻ gập qua lại theo nhiều hướng khác nhau.
  Vặn vẹo hai tay.
  Vặn vẹo chiếc mũ vải trong tay.
 3. Hỏi vặn đi vặn lại.
  Hỏi vặn vẹo.
  Hơi một tí là vặn vẹo.

Đồng nghĩa sửa

Tính từ sửa

vặn vẹo

 1. Không thẳng, mà có nhiều chỗ cong, vặn theo nhiều hướng khác nhau.
  Khúc gỗ vặn vẹo.

Tham khảo sửa

 • Vặn vẹo, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam