Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiəŋ˧˧ ŋa̰ː˧˩˧ŋiəŋ˧˥ ŋaː˧˩˨ŋiəŋ˧˧ ŋaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋiəŋ˧˥ ŋaː˧˩ŋiəŋ˧˥˧ ŋa̰ːʔ˧˩

Tính từ sửa

nghiêng ngả

  1. lệch.
    Cột bếp nghiêng ngả.
  2. Nói người hay thay đổi ý kiến, hay dao động.
    Nghiêng ngả, mạnh đâu theo đấy.

Tham khảo sửa