Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

utilized

  1. Quá khứphân từ quá khứ của utilize.

Chia động từSửa đổi