Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twiən˧˧ ʨwiə̤n˨˩twiəŋ˧˥ tʂwiəŋ˧˧twiəŋ˧˧ tʂwiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twiən˧˥ tʂwiən˧˧twiən˧˥˧ tʂwiən˧˧

Động từ sửa

tuyên truyền

  1. Phổ biến một chủ trương, một học thuyết, để làm chuyển biến thái độ của quần chúngthúc đẩy quần chúng hoạt động theo một đường lốinhằm một mục đích nhất định.

Dịch sửa

Tham khảo sửa