Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuk˧˥ ɗə̰j˧˩˧tʰṵk˩˧ ɗəj˧˩˨tʰuk˧˥ ɗəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuk˩˩ ɗəj˧˩tʰṵk˩˧ ɗə̰ʔj˧˩

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

thúc đẩy

  1. Kích thích tiến lên.
    Thúc đẩy sản xuất.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa