Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ ʨɨəŋ˧˧ʨu˧˩˨ tʂɨəŋ˧˥ʨu˨˩˦ tʂɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ tʂɨəŋ˧˥ʨṵʔ˧˩ tʂɨəŋ˧˥˧

Danh từSửa đổi

chủ trương

  1. Những điều quyết định về phương hướng hoạt động.
    Đưa ra những chủ trương kịp thời.
    Nắm vững chủ trương.

Động từSửa đổi

chủ trương

  1. Quyết định về phương hướng hoạt động.
    Chủ trương đưa học sinh đi thực tế.
    Chủ trương không đúng.

Tham khảoSửa đổi