Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hï̤ŋ˨˩ za̰ːʔŋ˨˩hïn˧˧ ja̰ːŋ˨˨hɨn˨˩ jaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hïŋ˧˧ ɟaːŋ˨˨hïŋ˧˧ ɟa̰ːŋ˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

hình dạng

  1. Hình của một vật làm phân biệt với những vật khác loại.
    Cùng một hình dạng, nhưng khác nhau về kích thước.
    Thay hình đổi dạng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi