Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaj˧˧ la̰ːʔj˨˩kwaj˧˥ la̰ːj˨˨waj˧˧ laːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaj˧˥ laːj˨˨kwaj˧˥ la̰ːj˨˨kwaj˧˥˧ la̰ːj˨˨

Động từSửa đổi

quay lại

  1. Xem trở lại
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)