Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

boys

  1. Dạng số nhiều của boy.