Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

girls

  1. Dạng số nhiều của girl.