Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiə̤m˨˩ ta̤ːŋ˨˩tiəm˧˧ taːŋ˧˧tiəm˨˩ taːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəm˧˧ taːŋ˧˧

Tính từ sửa

tiềm tàng

  1. trạng thái ẩn giấu bên trong dưới dạng khả năng, chưa bộc lộ ra, chưa phảihiện thực.
    Nguồn sức mạnh tiềm tàng.
    Khai thác những khả năng tiềm tàng.

Tham khảo sửa