Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hiə̰ʔn˨˩ tʰɨ̰ʔk˨˩hiə̰ŋ˨˨ tʰɨ̰k˨˨hiəŋ˨˩˨ tʰɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hiən˨˨ tʰɨk˨˨hiə̰n˨˨ tʰɨ̰k˨˨

Danh từ sửa

hiện thực

 1. Cáithật, tồn tại trong thực tế.
  Ước mơ trở thành hiện thực .
  Hiện thực cuộc sống hết sức đa dạng phong phú.
  Hiện thực khách quan. (thế giới vật chất tồn tại bên ngoài, độc lập với ý thức con người
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của thế giới vật chất tồn tại bên ngoài, độc lập với ý thức con người, thêm nó vào danh sách này.
  )

Dịch sửa

Tham khảo sửa