Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəw˧˧ kɨ̰ʔk˨˩tiəw˧˥ kɨ̰k˨˨tiəw˧˧ kɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəw˧˥ kɨk˨˨tiəw˧˥ kɨ̰k˨˨tiəw˧˥˧ kɨ̰k˨˨

Tính từ

sửa

tiêu cực

 1. Nói thái độ thụ động, tránh đấu tranh.
  Khi về nghỉ ở.
  Côn.
  Sơn.
  Nguyễn.
  Trãi giữ thái độ tiêu cực.
 2. Không có tác dụng xây dựng, trái với tích cực.
  Mặt tiêu cực của vấn đề.

Tham khảo

sửa