Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩tim˧˧tim˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tìm

 1. Cố làm sao cho thấy ra được, cho có được (cái biết là có ở đâu đó).
  Tìm trẻ lạc.
  Khán giả tìm chỗ ngồi.
  Tìm người cộng tác.
  Tìm ra manh mối.
  Vạch lá tìm sâu.
 2. Cố làm sao nghĩ cho ra.
  Tìm đáp số bài toán.
  Tìm cách giải quyết.
  Tìm lời khuyên nhủ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Cống sửa

Số từ sửa

tìm

 1. một.