Tiếng AnhSửa đổi

 
society

Cách phát âmSửa đổi

[sə.ˈsɑɪ.ə.ti]

Danh từSửa đổi

society /sə.ˈsɑɪ.ə.ti/

 1. Xã hội.
  duties towards society — những bổn phận đối với xã hội
 2. Lối sống xã hội.
 3. Tầng lớp thượng lưu; tầng lớp quan sang chức trọng.
  society people — người ở tầng lớp thượng lưu
 4. Sự giao du, sự giao thiệp.
  to have no society with someone — không giao thiệp với người nào
 5. Sự làm bạn, tình bạn bè.
  to enjoy somebody's society — thích bè bạn với ai
 6. Đoàn thể, hội.

Tham khảoSửa đổi