Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈseɪnt/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

saint /ˈseɪnt/

 1. (Viết tắt St) Thiêng liêng, thánh (thường đặt trước tên người hay tên thiên thần, ví dụ St-Paul, St-Vincent).

Danh từ

sửa

saint /ˈseɪnt/

 1. Vị thánh.
  this would provoke a saint — điều ấy đến thánh cũng không chịu nổi

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

saint ngoại động từ /ˈseɪnt/

 1. Phong làm thánh; coi là thánh; gọi là thánh.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa
 
saint

Cách phát âm

sửa

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực saint
/sɛ̃/
saints
/sɛ̃/
Giống cái sainte
/sɛ̃t/
saintes
/sɛ̃t/

saint /sɛ̃/

 1. (Thuộc) Thánh, thần thánh.
  Terre sainte — đất thánh
  Vie sainte — cuộc sống thần thánh
  Un saint homme — thánh nhân
  La sainte autorité des lois — quyền lực thần thánh của luật pháp
 2. Chính đáng.
  Sainte colère — sự tức giận chính đáng
 3. Trước lễ Phục sinh.
  Mercredi saint — ngày thứ tư trước lễ Phục sinh
  toute la sainte journée — (thân mật) suốt cả ngày

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
saint
/sɛ̃/
saints
/sɛ̃/

saint /sɛ̃/

 1. Thánh.
  Vie des saints — cuộc đời các thánh
 2. Tượng thánh.
  Un saint de pierre — một tượng thánh bằng đá
 3. Bực thánh, thánh nhân.
  Cette femme, c’est une sainte — bà ấy là một bực thánh
  ce n'est pas un saint — (thần học) không phải là một ông thánh đâu, không thánh tướng gì đâu
  il veut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints — kêu cầu trực tiếp người có thẩm quyền hơn là nói với những người dưới
  lasser la patience d’un saint — không ai có thể chịu nổi
  le saint des saints — nơi thiêng liêng nhất của đền Xa-lô-mông
  ne savoir à quel saint se vouer — không còn biết nhờ vậy vào ai; hết cả phương kế
  petit saint — (thân mật) người lương thiện
  prêcher pour son saint — xem prêcher
  saint du jour — (thân mật) nhà đương quyền
  se vouer à tous les saints — kêu cầu mọi cửa

Tham khảo

sửa