Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːj˧˧ lə̰ʔjk˨˩ʂaːj˧˥ lḛt˨˨ʂaːj˧˧ ləːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːj˧˥ lek˨˨ʂaːj˧˥ lḛk˨˨ʂaːj˧˥˧ lḛk˨˨

Tính từ sửa

sai lệch

  1. Không đúng với thực tế, khác với kỳ vọng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Danh từ sửa

sai lệch

  1. Sự khác với kỳ vọng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa