Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːj˧˧ lə̰ʔjk˨˩ʂaːj˧˥ lḛt˨˨ʂaːj˧˧ ləːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːj˧˥ lek˨˨ʂaːj˧˥ lḛk˨˨ʂaːj˧˥˧ lḛk˨˨

Tính từ Sửa đổi

sai lệch

  1. Không đúng với thực tế, khác với kỳ vọng.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

sai lệch

  1. Sự khác với kỳ vọng.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi