Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki̤˨˩ va̰ʔwŋ˨˩ki˧˧ ja̰wŋ˨˨ki˨˩ jawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˧˧ vawŋ˨˨ki˧˧ va̰wŋ˨˨

Động từ sửa

kỳ vọng

  1. Cầu mong, mong mỏi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa