Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki̤˨˩ va̰ʔwŋ˨˩ki˧˧ ja̰wŋ˨˨ki˨˩ jawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˧˧ vawŋ˨˨ki˧˧ va̰wŋ˨˨

Động từ

sửa

kỳ vọng

  1. Cầu mong, mong mỏi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa