Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ɪ.ˈroʊ.ni.əs/

Tính từ

sửa

erroneous /ɪ.ˈroʊ.ni.əs/

  1. Sai lầm, sai sót; không đúng.

Tham khảo

sửa