Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨʔɨŋ˧˥ʂɨŋ˧˩˨ʂɨŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ̰ŋ˩˧ʂɨŋ˧˩ʂɨ̰ŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

sững trgt.

  1. Nói đứng ngây ra nhìngặp điều bất ngờ.
    Toa.
    Đô đúng sững trên mũi thuyền (Nguyễn Huy Tưởng)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa