Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zḭʔ˨˩ʐḭ˨˨ɹi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹi˨˨ɹḭ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rị

  1. Kéo trở lại trong khi người khác kéo đi.

Tham khảo sửa