Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̤ːm˨˩ʐəːm˧˧ɹəːm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəːm˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rờm

  1. Như rườm

Tham khảo sửa