Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

password

  1. Một từ được giữ bí mật dùng để nhận dạng người biết nó, trong cấp phép truy cập (truy cập vào một khu vực hay truy cập thông tin).
  2. Máy tính. Tập hợp các ký tự, chỉ một hay một nhóm người dùng biết, kèm theo tên người dùng, để đăng nhập vào máy tính hay mạng máy tinh.

Từ nguyênSửa đổi

Kết hợp của hai từ tiếng Anh, pass (đi qua) và word (từ).

DịchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi