Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨə̤j˨˩ zṳŋ˨˩ŋɨəj˧˧ juŋ˧˧ŋɨəj˨˩ juŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨəj˧˧ ɟuŋ˧˧

Danh từ sửa

người dùng

  1. Chỉ người sử dụng một cái gì đó.
    Người dùng mạng xã hội.

Dịch sửa